جمعه 19 خرداد 1402
تاریخ : چهارشنبه 12 بهمن 1401
کد 245

در شهرستان هریس برگزار شد

مراسم سالروز شهادت سرلشگر شهید حسن باقری افشرد در روستای افشرد هریس

جلیلوند فرماندار هریس در مراسم شهادت سرلشگر شهید حسن باقری افشرد گفت: ما امروز مامور به اقامه عدل هستیم به همین دلیل اردوگاه شیطان با تمام توان آمده تا بتواند در مقابل اقامه کنندگان عدل بایستد.
انقلاب اسلامی آنقدر توانا است که با تمام تحریمها، توطئه ها و ترورها خدمات بسیار قابل توجهی انجام داده است. امروز غرب در مقابل نظام جمهوری اسلامی درمانده است که یک نظام چطور با همه این درگیری ها و تحریمها این اندازه خدمات ارزنده و نافذ انجام داده است.
وی در ادامه گفت: جمهموری اسلامی درگیر یک جریان فکری مادیگرایی است که مخالف اقامه عدل الهی است. امروز به برکت جمهوری اسلامی ایران، اسلام پایگاههای بسیار محکم در کشورهای اسلامی و غیر اسلامی دارد و ایران به عنوان هژمونی در جهان مطرح است. امروز جمهوری اسلامی به یک نقطه ثبات رسیده است که خار چشم تمام قدرتهای استکباری جهان شده است.  • نوشته شده
  • در چهارشنبه 12 بهمن 1401
  • توسط کاربر روابط عمومی هریس