جمعه 19 خرداد 1402

ارتباط با ما

نشانی:
استان آذربایجان شرقی-شهرستان هریس- شهر هریس- خیابان انقلاب

تلفن:
041-43433214

دورنگار:
041-43432991

کد پستی:
5391835564

ایمیل:
f.heris@ostan-as.ir