پرتال استانداری آذربایجان شرقی
تاریخ : پنجشنبه 16 بهمن 1399
کد 179

با حضور معاون عمرانی استاندار آذربایجان شرقی

افتتاح پروژه های شهرستان هریس

با حضور دکتر رحمتی معاون هماهنگی امور عمرانی استاندار وهمزمان با ولادت حضرت فاطمه زهرا (س) 12 پروژه عمرانی و خدماتی با هزینه کرد 23میلیارد و277میلیون ریال در شهرستان هریس افتتاح ومورد بهره برداری قرار گرفت.
 این طرحها شامل:
 1- افتتاح ساختمان ایستگاه آتش نشانی وخدمات ایمنی شهر خواجه با زیربنای 615 مترمربع دردو طبقه شامل آشیانه وساختمان اداری با هزینه کرد 11میلیاردو 500میلیون ریال
2- افتتاح 11پروژه برق رسانی شامل احداث پست سوم وخط فشارضعیف ، احداث خط 20 کیلووات هوایی ، بازسازی شبکه مسروقه شهری به طول 300متر  وروستایی به طول 360متر، اصلاح افت ولتاژ مشترکین، احداث خط 20 کیلووات و400ولت تازه کندنهند،  تبدیل شبکه مسی به کابل خودنگهدار، تعویض تیرهای حادثه آفرین درروستاهای نهند، نمرور، گوراوان،سرای، خانقاه، جانقور، گلدیر، ترکایش،تازه کندعلیا، کرمجوان و شهرهای خواجه وبخشایش  با هزینه کرد 11میلیارد و777میلیون ریال
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 16 بهمن 1399
  • توسط کاربر روابط عمومی هریس