پرتال استانداری آذربایجان شرقی
پنجشنبه 2 بهمن 1399
En
تاریخ : پنجشنبه 27 شهريور 1399
کد 163

مدیر کل امور اجتماعی و فرهنگی در شهرستان هریس

لزوم آگاه سازی و توانمند سازی مردم در خصوص رفتارهای پرخطر

شکوهی در جلسه کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده بر لزوم آگاه سازی و توانمند سازی مردم و پیشگیری از انواع آسیبهای اجتماعی تاکید کرد.
شکوهی در جلسه کارگروه امور اجتماعی، فرهنگی، سلامت و زنان و خانواده بر لزوم آگاه سازی و توانمند سازی مردم و پیشگیری از انواع آسیبهای اجتماعی تاکید کرد و گفت دستگاههای اجرایی باید در توانمندسازی اجتماعی، روانی و افزایش آستانه تحمل مردم جهت مقابله با انواع آسیبهای اجتماعی بویژه در شرایط کنونی که جامعه گرفتار بیماری منحوس کرونا و عواقب اجتماعی، اقتصادی، روانی و ... ناشی از آن شده تمامی امکانات و مساعی خود را به کار گیرند.
ایشان همچنین اظهار داشتند در حوزه مراقبت و پیشگیری از آسیبهای اجتماعی نیز اقدامات مناسبی در شهرستان انجام یافته و آمار رسمی موجود نشان دهنده سطح پایین تری از آسیبهای اجتماعی هستند. انتظار می رود این روند با طرح موضوع تهیه اطلس اجتماعی و ترسیم نقشه پراکندگی آسیبها توسط متولیان پیشگیری از آسیبهای اجتماعی جمعبندی و اجرا شود. استفاده از ظرفیت سمنها با رعایت اصول غیرسیاسی بودن و غیرانتفاعی بودن آنها در امر پیشگیری از آسیبهای اجتماعی بسیار موثر خواهد بود.
خاکپور فرماندار شهرستان هریس ضمن اشاره به اهمیت آموزش دانش آموزان گفت: آموزش دانش آموزان با الویت حفظ سلامتی دانش آموزان و معلمین، تابع تصمیمات ابلاغی وزارت بهداشت بوده  و بارعایت پروتکل های بهداشتی در شهرستان برگزار می شود.
وی در ادامه گفت: شرایط کنونی که موجب نگرانی و افزایش بار روانی و اضطراب میان مردم شده است منجر به  افزایش آسیبهای اجتماعی از جمله ترک تحصیل، فرار از مدرسه، سرقت، طلاق و ... می شود. بنابر این هر گونه برنامه ریزی و فعالیت در راستای کاهش آسیبهای اجتماعی از چند جهت ضروری است چرا که از یک طرف با کاهش آسیبهای اجتماعی ضریب امنیت اجتماعی بالا رفته و از طرف دیگر سرمایه ای که در این زمینه هزینه می شود کاهش می یابد.
 
  • نوشته شده
  • در پنجشنبه 27 شهريور 1399
  • توسط کاربر روابط عمومی هریس