دوشنبه 7 مهر 1399 10 صفر 1442 28 سپتامبر 2020
تاریخ : دوشنبه 16 تير 1399
کد 155

فرماندار هریس:

توسعه ورزش همگانی جزء الویتهای مردم و مسئولین است

علیرضا خاکپور فرماندار شهرستان هریس در جلسه شورای ورزش همگانی که با حضور معاون امور ورزشی اداره کل استان برگزار گردید به بیان مسائل و مشکلات ورزشی شهرستان اعم نواقص سالنهای ورزشی، نبود امکانات ورزشی در روستاها برای پر کردن اوقات فراغت جوانان، نبود چمن زمین فوتبال مجموعه تختی هریس و ... اشاره کرده و خواهان ایجاد خانه های ورزش روستایی و پایگاه استعداد یابی در رشته های ورزشی شد.
وی در ادامه به مشکل مالی هیئت های ورزشی اشاره کرد و گفت: متاسفانه به دلیل محرومیت منطقه و عدم سرمایه گذاری بخش خصوصی و کمبود اعتبار این هیئت ها نیاز ما به حمایت دولت بیش از شهرستانهای دیگر است.
فیروزی معاون امور ورزش جلوگیری از موازی کاری در فعالیتهای ورزشی زا از مهمترین وظایف شورای ورزش همگانی دانسته به استعدادیابی و پرورش قهرمانان در رشته های ورزشی تاکید کرد و گفت:بعضی از قهرمانان ما از مناطق محروم و از روستاها با حداقل امکانات به این مرحله رسیده اند، لذا در صورت وجود افراد مستعد برای ورود به تیمهای ملی ما آماده ارائه هرگونه کمک به این افراد هستیم.
 
 
  • نوشته شده
  • در دوشنبه 16 تير 1399
  • توسط کاربر روابط عمومی هریس